Huutokaupoista

HUUTOKAUPPA

Huutokauppa on kaupantekotapa, jossa hinta määräytyy huutajien (ostajien tai myyjien) kaupanteon aikana tekemien tarjousten eli huutojen perusteella.

PERIAATE

Huutokaupassa voidaan myydä mitä tahansa irtainta tai kiinteää omaisuutta, mutta myös palveluita. Kohde myydään sille, joka tekee korkeimman tarjouksen. Ennen varsinaista huutokauppaa saatetaan järjestää esittely, jossa myyntikohteisiin saa tutustua etukäteen. Näin tehdään varsinkin silloin, kun kaupattavana on erityisen kalliita esineitä kuten kulkuvälineitä tai maalauksia. Huutokauppoja voidaan järjestää myös hyväntekeväisyysmielessä, jolloin myyntikohteesta voi saada normaalia suuremman hinnan.
Huutokauppa voidaan toteuttaa perinteisellä tavalla osanottajien läsnäollessa, mutta myös puhelimitse tai verkkohuutokauppana eli Internetin välityksellä. Perinteisessä huutokaupassa puheenjohtajana toimii meklari, joka asettaa kulloinkin huudettavan kohteen tarjolle ja seuraa ostajien huutoja. Meklari voi myös esitellä kohdetta. Hän odottaa, kunnes huutojen hintataso näyttää saavuttavan myyjälle sopivan tason, ja käy sitten myymään kohdetta, usein fraasin "Myyty ensimmäisen [tauko] toisen [tauko] ja kolmannen kerran [ostajan ilmoittaminen]." avulla. Tarkoituksena on antaa tilaisuus korottaa tarjousta, ja usein tehdäänkin monta hinnankorotuskierrosta. Kun kohde on myyty, siitä ei voi enää tarjota korottavia hintoja.HUUTOKAUPPATYYPIT

Huutokaupat voidaan luokitella muun muassa sen perusteella, montako ostajaa ja myyjää on, montako kohdetta on kaupan ja ovatko tarjoukset julkisia.

 • Tavallisessa eli englantilaisessa huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehnyt voittaa. Yleisimmillään huutokauppaa tehdään korottamalla oma tarjous toisen tarjouksen päälle.
 • Laskevassa eli hollantilaisessa huutokaupassa meklari asettaa tavaran lähtöhinnaksi tietyn summan. Jos kukaan ei tarjoudu sitä maksamaan, hän alentaa summaa, kunnes joku tekee sitä vastaavan tarjouksen ja tarjouksen tehnyt saa tavaran. Ostajan kannattaa siis odottaa mahdollisimman pitkään ennen huutoaan, sillä tavaran hinta laskee koko ajan. Samalla kuitenkin kasvaa riski, että joku toinen ehtii huutaa tavaran ensin itselleen.
 • Pakkohuutokaupassa myydään ulosmitattua tai konkurssiin joutuneen tahon omaisuutta, jotta saaduilla varoilla katettaisiin maksamattomia velkoja.
 • Verkkohuutokaupassa tarjoukset esitetään Internetin välityksellä, mikä mahdollistaa kohteen ostamisen mistä päin maailmaa tahansa. Internet-huutokaupat alkoivat vuonna 1995.
 • Vickrey-huutokaupassa (Vickrey–Clarke–Groves-huutokauppa) korkeimman tarjouksen esittänyt voittaa, mutta maksaa ainoastaan toiseksi korkeimman tai joskus alimman tarjouksen määräämän hinnan. Ajatuksena on tarjouskilpailu.
 • Käänteinen huutokauppa tarkoittaa toimintatapaa jossa ostajan ja myyjän roolit ovat vaihdettu toisin päin ja huutokaupan tarkoitus on saada mahdollisimman alhainen hinta kohteelle. Käänteistä huutokauppaa käytettään yleensä palveluiden ostamiseen. Valinta voittavan tarjouksen kohdalla voidaan tehdä joko alhaisimman tarjouksen perusteella tai tarjouksen hinnan sekä palvelun saatavuuden sekä laadun perusteella.

VERKKOHUUTOKAUPPA

Verkkohuutokauppa (nettihuutokauppa) on kaupankäyntitapa, jossa osallistujat tekevät tarjouksia tuotteista ja palveluista Internetin välityksellä. Verkkohuutokauppa ei myy omia tuotteitaan vaan tarjoaa käyttäjille avoimen kauppapaikan, johon voi laittaa omistamiaan tuotteita myytäväksi. Verkkohuutokauppa hoitaa tiedon välittämisen käyttäjien välillä ja huutokaupan organisoinnin, toimituksesta ja maksutavasta sopiminen jää huutokaupan osapuolille.

Vaikka kaikkien verkkohuutokauppojen toimintaperiaate on samanlainen, ansaintalogiikat vaihtelevat huomattavasti. Esimerkiksi maailman suurin verkkohuutokauppa eBay veloittaa huutokauppakohteiden myytäväksi laittamisesta. Lisäksi kaupaksi menneen tuotteen loppuhinnasta veloitetaan tietty prosentuaalinen osuus. Useimmissa verkkohuutokaupoissa tuotteiden myyminen on ilmaista ja ansaintalogiikka perustuu tuotteiden huomioarvoa kasvattavien palveluiden myymiseen ja/tai mainostilan myymiseen huutokauppasivustolta.
Periaatteessa verkkohuutokaupan toimintaperiaate on erittäin lähellä tavallisen huutokaupan toimintatapaa, mutta verkkohuutokaupan tapauksessa kaupan osapuolten ei tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa vaan myyjä ja ostajat voivat olla maantieteellisesti hyvinkin kaukana toisistaan.

VERKKOHUUTOKAUPPAMALLIN VAHVUUDET

Tämän kaupankäyntimallin strategiset vahvuudet ovat.

 • Aikarajoitusten puute. Tarjouksia voi tehdä mihin tahansa aikaan vuorokaudesta. Tuotteiden myyjä voi päättää myyntikohdetta lisätessään kuinka monta vuorokautta myyntikohde on auki ennen kuin huutokauppa päättyy. Tänä aikana potentiaaliset ostajat voivat etsiä ja vertailla haluamiaan tuotteita sekä tehdä tarjouksia.
 • Ei maantieteellisiä rajoituksia. Myyjät ja tarjousten tekijät voivat osallistua mistä tahansa kunhan heillä on mahdollisuus käyttää Internetiä. Tämä tekee osallistumisen helpommaksi ja vähentää huutokauppaan osallistumisen kuluja. Riippumattomuus maantieteellisestä sijainnista lisää myös myytävänä olevien tuotteiden määrää ja samalla myös tarjouksien määrää kutakin myytävää artikkelia kohti.
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen määrä ja suuruus. Huutokaupassa tarjouskilpaan osallistuminen muistuttaa hyvin läheisesti uhkapeliä. Tarjouksen tekijät odottavat jännittyneinä toivovansa, että he "voittaisivat" (mm. eBay kutsuu voiton saanutta huutajaa "voittajaksi"). Samoin kuin uhkapeliriippuvaisilla, monet tarjouksien tekijät tekevät tarjouksen vain ollakseen osana "pelissä" eikä niinkään varsinaisesti saadakseen myytävän tuotteen.
 • Tarjouksen tekijöiden suuri määrä. Saatavilla olevien tuotteiden ja palveluiden laaja valikoima, verkkohuutokauppojen helppokäyttöisyys, mahdollisuus saada tuotteita suhteellisen alhaisella hinnalla sekä huutokauppaprosessin tarjoamat sosiaaliset hyödyt takaavat huutajien suuren määrän.
 • Myyjien suuri määrä. Koska tarjousten tekijöitä on paljon, myytävästä tuotteesta tai palvelusta on mahdollista saada hyvä hinta ja myyntikustannukset mataliksi, ja siten palvelu houkuttelee helposti suuren määrän myyjiä.
 • Verkon talous. Koska suuri ostajamäärä houkuttelee lisää myyjiä ja kasvava tuotevalikoima houkuttelee lisää ostajia, syntyy positiivinen kierre, joka osaltaan mahdollistaa verkkohuutokauppojen kasvun. Verkkohuutokauppojen kasvu parantaa osaltaan kaikkien osapuolien toimintaedellytyksiä.
 • Kuluttajien ylimäärän hyödyntäminen. Verkkohuutokaupat pystyvät myymään kuluttajille jääneen tavaran sopivaan hintaan ostajille.